Terpilih...

Pada 27 hingga 30 Julai 2008, Mizani dan Safiz telah terpilih untuk menyertai Seminat Kepemimpinan PRS SBP Peringkat Kebangsaan 2008 di UUM, Sintok, Kedah. Buat masa sekarang, mereka sangat sibuk untuk menduduki ujian yang telah berlangsung ketika mereka menyertai seminar ini. Diharapkan agar selepas menduduki ujian tersebut, mereka akan memberikan laporan tentang penglibatan mereka dalam seminar tersebut. Semoga berjaya dengan ujian! Klik

No comments:

CHAT GBKSM