Tips Peperiksaan

LANGKAH A - ANALISIS TOPIK1. Senaraikan semua topik yang telah dipelajari2. Senaraikan semua topik sepertimana yang terdapat dalam sukatan pelajaran (anda boleh dapati topik-topik dari buku teks atau sukatan pelajaran yang boleh didapati dari guru atau membelinya di kedai buku.3. Buatkan perbandingan dan kenalpasti mana-mana topik yang belum dipelajari atau belum difahami.LANGKAH B - MENCARI MAKLUMAT1. Topik-topik yang belum difahami sila cari maklumat sama ada dari guru atau membuat nota sendiri atau berbincang dengan rakan-rakan.2. Pastikan setiap topik yang terdapat dalam sukatan pelajaran itu difahami walaupun ianya dianggap tidak penting.3. Nota-nota boleh dibuat dalam ...baca seterusnya

No comments:

CHAT GBKSM