Taklimat L4 PPD GombakUnit Kaunseling PPD Gombak mengambil inisiatif menggunakan Sistem Pengurusan Kaunseling Sekolah yang terkini. Program ini membantu menyenangkan pihak kaunselor di sekolah membuat laporan mingguan dan bulanan, kemudian tahunan.

Ia juga membantu pihak Pegawai Kaunseling di PPD untuk mengumpul data dengan sempurna. Jika selama ini banyak data tidak terkumpul semuanya kerana menggunakan sistem manual dan kalkulator, kini pegawai PPD boleh merge kesemua data yang dihantar hanya beberapa minit.

No comments:

CHAT GBKSM